ONLAJN izložba fotografija Nine Mangalanayagam

Zapletena mreža pripadnosti

Od 29. novembra do 12. decembra na sajtu Vizualizatora.

„Zapletena mreža pripadnosti“ se odnosi na kompleksnost sa kojom se suočava subjekat mešovitog porekla smešten u sliku beline.

Zapletena mreža pripadnosti podiže svest o mešovitom subjektu u fotografiji u Evropi, o subjektu koji je i crn i beo, ali istovremeno ni jedno ni drugo. Mešoviti subjekt menja pozicije u Evropi koja sebe vidi kao belu, dok ima specifično iskustvo „nečega između“. Nina se bavi sukobom koji nastaje u pokušaju da istraži svoju pripadnost, sa svojom majkom, u belom društvu. To je pozicija iz koje govori njena serija slika, pozicija subjekta koji ima i švedsko i šrilankansko poreklo, mada istovremeno ne osećajući se dovoljno ni Šveđankom ni Šrilankankom. Ovaj rad se bavi binarošću crnog i belog koji se koriste kao polarizujući identiteti. Umesto toga, ovaj rad traži prihvatanje činjenice da veliki broj ljudi ima ovakvo iskustvo i da ta pozicija može da pomogne u razbijanju rasnih kategorija.

Ove slike su deo projekta koji kombinuje prizore mirog života, portrete i prirodu u metaforičkoj mešavini, istučući isprepletanost narativa, mitova, kontrole i hibridnosti. Prvobitno su bile objavljene od strane Raking Leaves, za knjigu A-Z of conflict. Nina se bavila ovom temom u serijama i na drugim projektima, doktorirala je na Univerzitetu Vestminister 2015. godine. Nina je na čelu programa fotografije na osnovnim studijama na Akademiji umetnosti i dizajna u Geteborgu, što je jedini program specifičan za fotografiju u Skandinaviji.

Scroll to Top