Festival Vizualizator 2023

Centar za razvoj fotografije organizuje drugu po redu konferenciju o uticaju veštačke inteligencije na fotografiju u medijima i medije. Stručnjaci u oblasti medijske komunikacije, novinarstva, fotografije i obrazovanja predstaviće različite perspektive na ovu važnu temu.

Konferencija se održava u nedelju, 10. decembra u Ustanovi kulture Stari grad (UK Parobrod), Kapetan-Mišina 6a, sa početkom u 17 časova.

Učesnici konferencije su Eleonora Vlahović, psiholog i savetnik u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Izabela Branković, izvršna direktorka Asocijacije medija, Željko Bodrožić, predsednik NUNS-a, Gordana Novaković, Generalna sekretarka Saveta za štampu, prof. dr Dragan Vukmirović, profesor na Fakultetu organizacionih nauka, prof. dr Aleksandra Krstić, vanredna profesorka na Odeljenju za novinarstvo i komunikologiju Fakulteta političkih nauka, Goran Sivački, predstavnik za fotografiju UNS-a i Zvezdan Mančić, predsednik Centra za razvoj fotografije.

Predstavnici medijskih kuća, udruženja novinara i fotografa ukazaće na opasnosti od korišćenja lažnih slika u medijskom prostoru. Koja je uloga fotografije u očuvanju pouzdanosti medija? Na koji način se funkcija vizuelnih sadržaja u medijima menja upotrebom veštačke inteligencije? Koje su odgovornosti novinara i fotografa u medijima pri korišćenju veštačke inteligencije? Kako samoregulacija novinara i zaposlenih u medijima može sprečiti manipulacije lažnim slikama? Ovo su neka od pitanja koja će biti podstaknuta kroz debatu.

Fotografi će ponuditi uvide u konceptualne i praktične promene koje unosi veštačka inteligencija – može li se slika generisana veštačkom inteligencijom zvati fotografijom i ako ne, koja bi bila adekvatna terminologija za ovu vrstu sadržaja? Etički problemi i pitanje autorskih prava koja proizilaze iz ove prakse takođe su važna tema razmatranja za profesionalce u ovoj oblasti.

U debatu su uključeni fakultetski profesori i stručnjaci u oblasti obrazovanja, kako bi se podstakao razgovor o implikacijama koje upotreba veštačke inteligencije može imati u školama i na fakultetima. Podsticanje medijske pismenosti kod mladih jedan je od važnih aspekata obrazovnih programa na svim nivoima. Međutim, da li je to dovoljno u doba veštačke inteligencije? Na koji način zaposleni u obrazovanju mogu raditi na podizanju svesti o pravičnoj upotrebi alata veštačke inteligencije?

Konferenciju o uticaju veštačke inteligencije na fotografiju i medije je podržalo Ministarstvo informisanja i telekomunikacija.

Nakon konferencije, sa početkom u 19 časova, u istom prostoru biće otvorena izložba Press Photo Srbija 2023.

SPONZORI

Scroll to Top